1. De selectie van door de gebruiker gegenereerde content van social media om te gebruiken op social mediakanalen & websites in eigendom van Coca-Cola Services N.V., Brussel/België, wordt gedaan door het bedrijf TCCC en/of door geautoriseerde serviceverleners namens het bedrijf, hierna gezamenlijk als “bedrijf” aangeduid. Gebruikers kunnen geen selectie aanvragen. De selecties zijn definitief en zijn niet onderworpen aan wettelijk regres.
 2. Geselecteerde deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn.
 3. De selectie wordt alleen online gedaan – alle bijdragers moeten toegang hebben tot een geldig account van Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat en/of Instagram.
 4. Er is geen aankoop nodig om aan deze activiteit mee te doen.
 5. Van tijd tot tijd selecteert het bedrijf geplaatste, door gebruikers gegenereerde content (“content”) die relevant is voor en overeenstemt met de Coca-Cola- en FANTA-merkvisie en merkprincipes (bijv. tekst, een afbeelding of video) op o.a. Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat en/of Instagram.
 6. De content is gekozen om opnieuw gebruikt te worden op de social mediakanalen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Snapchat, die eigendom zijn van Coca-Cola en FANTA.
 7. Wat de content betreft, verklaart u en garandeert u dat u alle rechten heeft die nodig zijn om deze licenties af te geven, en dat zulke content, en uw voorziening en creatie daarvan, voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, regels, en reglementen en geen auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of ander intellectueel eigendom, dan wel andere rechten van welke andere partij dan ook, schendt of anderszins er inbreuk op maakt, en voorts vrij is van virussen en andere malware. U doet voorts, in de bij wet toegestane mate, onherroepelijk afstand van welke “morele rechten” of andere rechten dan ook, ten aanzien van toeschrijving van auteurschap of volledigheid van materialen betreffende elk onderdeel van gebruikerscontent dat u indient.
 8. In de content mag alleen de individuele bijdrager voorkomen – er zijn geen groepsfoto’s/-afbeeldingen/video’s toegestaan, tenzij elke erin voorkomende persoon zijn/haar uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft en deze gebruiksvoorwaarden en gebruik van zijn/haar afbeelding accepteert, vóór gebruik door het bedrijf. Deze content is uw eigen creatie en niets wordt betrokken van derden.
 9. Daarnaast vereist deze activiteit dat bijdragers een geldig account hebben bij Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat en/of Twitter.
 10. Content zal worden geselecteerd en gebruikt door het bedrijf in overeenstemming met deze voorwaarden.

  Vrijgave content

 11. Als de content wordt geselecteerd, zal met de bijdrager contact worden opgenomen via Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat of Instagram en zal hem/haar gevraagd worden om zijn/haar toestemming dat het bedrijf deze zal gebruiken op zijn eigen social mediakanalen op Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Snapchat en websites van Coca-Cola Services N.V., Brussel/België. De bijdrager zal worden gevraagd met de hierbij beschreven voorwaarden akkoord te gaan door te antwoorden “Akkoord@[Gebruikersnaam]”.
 12. Een direct antwoord binnen dezelfde chat door de bijdrager met het geven van bovenstaand antwoord (“Akkoord@[Gebruikersnaam]”) is vereist voor het vrijgeven van de content. Indien binnen 7 dagen van de datum van het contact geen antwoord wordt ontvangen, zal de inhoud niet worden gebruikt.
 13. Door vrijgave van de content, kan het automatisch verschijnen op kanalen van Facebook, Instagram, Twitter, YouTube en Snapchat of andere kanalen die eigendom zijn van Coca-Cola Services N.V., Brussel/België; de bijdrager gaat er hierbij mee akkoord dat zijn/haar profielfoto en profielnaam van Facebook, Twitter, YouTube en/of Instagram zullen verschijnen naast zijn/haar content op deze kanalen.
 14. Coca-Cola Services N.V., Brussel/België behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de vrijgegeven content niet te gebruiken of te verwijderen.

  Overdracht van rechten

 15. Door vrijgave van de content, kent de bijdrager aan Coca-Cola Services N.V., Brussel/België en zijn aangesloten maatschappijen, een niet-exclusief, wereldwijd overdraagbaar, royalty-vrij, onherroepelijk, blijvend recht en licentie zonder vergoeding toe om de content, zoals beschreven, te gebruiken op de kanalen van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Snapchat en Coca-Cola Websites -  die het eigendom zijn van Coca-Cola Services N.V., Brussel/België en dergelijke content toegankelijk voor derden via de Social Media die functionaliteiten en tools delen te maken.
 16. Voor deze doeleinden zal het Coca-Cola Services N.V., Brussel/België ook toegestaan zijn om de door de gebruiker gegenereerde content of welke onderdelen ervan dan ook, opnieuw te ontwerpen, te archiveren, reproduceren, verspreiden, vertonen, publiekelijk uit te voeren en/of opnieuw af te spelen en publiekelijk toegankelijk te maken, evenals erin te snijden en te bewerken, aan te passen en te modificeren, d.w.z. opnieuw erin te snijden (bewerkingsrecht), onderworpen aan de morele rechten van de auteur.
 17. De deelnemer is verantwoordelijk voor alle kosten die niet uitdrukkelijk zijn genoemd in deze voorwaarden.
 18. Onleesbare, beschadigde inzendingen, dan wel die anderszins niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden, zullen niet geldig zijn.
 19. Het bedrijf en zijn agentschappen zullen slechts persoonlijke informatie gebruiken, die verstrekt is door bijdragers aan deze Activiteit met het oog op het administreren van deze activiteit, tenzij toestemming wordt gegeven om dergelijke informatie te gebruiken voor welk ander doel dan ook.
 20. Het besluit van het bedrijf is bindend in alle zaken die verband houden met deze activiteit, en er zal geen correspondentie over worden gevoerd.
 21. In de bij wet toegestane mate, accepteert het bedrijf geen aansprakelijkheid voor welk(e) schade, verlies of letsel dan ook, opgelopen ten gevolge van deelname aan deze activiteit.
 22. Door autorisatie van het gebruik van hun content, accepteren bijdragers de gebruiksvoorwaarden, evenals de voorwaarden van Facebook, Twitter, Instagram, YouTube en Snapchat.
 23. Deze voorwaarden (en welke niet-contractuele geschillen/claims dan ook die eruit ontstaan, dan wel in verband ermee) zijn onderworpen aan de Belgische wet en deelnemers onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.